Kategória: Všeobecné

Kategória: Všeobecné

19 prikázaní pre rodičov podľa Marie Montessori
Image 20. augusta 2022 Všeobecné admin

Prikázania Marie Montessori mali pomáhať rodičom pri výchove a aj po mnohých rokoch sú stále nanajvýš aktuálne. Pozastavte sa nad nimi a precíťte hĺbku jej myšlienok. Deti sa učia tomu, čo ich obklopuje. Ak je dieťa často kritizované, učí sa odsudzovať. Ak je dieťa často chválené, učí sa hodnotiť. Ak vidí agresivitu, učí sa biť.

Details
Montessori doma v piatich bodoch
Image 20. augusta 2022 Všeobecné admin

Ak máte záujem začať aplikovať Montessori pedagogiku doma stačí vám poznať týchto 5 hlavných zásad, na ktorých je potrebné stavať. Pripravený dospelý Pripravený dospelý je najdôležitejším prvkom v domácom prostredí. Byť pripraveným dospelým v sebe zahŕňa nazeranie na dieťa ako na ľudskú bytosť s rešpktom, príprava podnetného a jazykovo- bohatého prostredia, učenie o vývinových potrebách

Details