Škôločka

Škôločka

Montessori adaptačný program je určený pre všetky deti vo veku 2,5- 5rokov, ktoré sa pripravujú na vstup do kolektívu. V láskavom a rešpetkujúcom prostredí malej skupiny, detí zažívajú prvé skúsenosti z odlúčenia, získajú novú sebadôveru a vieru vo vlastné schopnosti.

Deti zažijú

 • rešpektujúci prístup a možnosť voľby,
 • trénovanie hrubej a jemnej motoriky, koordináciu ruka oko, sebaobsluhy a starostlivosti o svoje okolie,
 • montessori pripravené prostredie s mnohými podnetnými aktivitami,
 • pohybovo-hudobné aktivity v kruhu,
 • čítanie krásnych detských kníh,
 • kreatívne tvorenie,
 • na záver pobyt v záhrade.

 

Deti získajú
 • pomalé a citvlivé začlenenie do prvého kolektívu
 • uľahčenie nástupu na pravidelnú, celodennú dochádzku do materskej školy
 • skúsenosti s prácou s montessori a edukačnými materiálmi, ktoré ho rozvíjajú

 

Režim dňa

 • 8:15- 8:30 príchod
 • 8:30- 10:00 voľná práca + desiata (na príprave desiaty sa deti podieľajú)
 • 10:00- 10:30 spoločné čítanie + hudobno pohybové aktivity
 • 10:30- 11:30 príprava na pobyt vonku a voľná hra na záhrade

 

Ďalšie informácie

 • školôčka prebieha v pondelok a utorok
 • čas od 8:30-11:30
 • prihlasuje sa na celý kurz
 • do kurzu nie je možné vstupovať jednorázovo
 • maximálne 12 detí v skupine
 • 2 lektorky

 

Informácie ku aktuálnemu kurzu:

Jarný kurz

trvanie: 12 týždňov

začiatok: 8. 4. 2024

Ak máte zájem pridať sa do kurzu, napíšte nám email na montessorikosice@gmail.com, alebo vyplňte kontaktný formulár na stránke.