Montessori doma v piatich bodoch

Montessori doma v piatich bodoch
20. augusta 2022 Komentáre vypnuté na Montessori doma v piatich bodoch Všeobecné admin

Ak máte záujem začať aplikovať Montessori pedagogiku doma stačí vám poznať týchto 5 hlavných zásad, na ktorých je potrebné stavať.

  1. Pripravený dospelý

Pripravený dospelý je najdôležitejším prvkom v domácom prostredí. Byť pripraveným dospelým v sebe zahŕňa nazeranie na dieťa ako na ľudskú bytosť s rešpktom, príprava podnetného a jazykovo- bohatého prostredia, učenie o vývinových potrebách dieťaťa a pravidelné pozorovanie dieťaťa.

,,Pri práci s deťmi je pozorovanie potrebnejšie ako skúšanie.“ Maria Montessori

      2. Priesor a čas

Domáce Montessori prostredie potrebuje ponúkať dieťaťu priestor a čas na koncentráciu. Budovanie koncentrácie často zahřňa samostatnú hru a začína malými intervalmi hrou s materiálom (hračkou), ktorou je dieťa zaujaté. Táto koncentrácia by nemala byť prerušovaná dospelým, jeho otázkami a komentármi.

,,Nepomáhajte dieťaťu pri úlohe, o ktorej si myslí, že ju zvládne samé.“  Maria Montessori

     3. Jednoducho málo hračiek

Keď vyberáte hračky, alebo materiál svoje dieťa myslite jednoducho na krásu (estetickosť) a účel. Majte preň dostupných len niekoľko aktivít, aby ste sa vyhli presýteniu a aby dieťa bolo schopné po sebe upratať.

    4. Poriadok a rutina

Deti sa cítia bezpečne, keď vedia kde sú hranice. Vytvorením poriadku vo svojej domácnosti mu pomáhame pochopiť, že každá vec má svoje miesto. Buďte dôsledný a konzistentý vo vašich reakciách a očakávaniach. Rutina je veľmi dôležitá, ale v každej rodine bude vyzerať inak.

5. Príležitosti pre samostatnosť

Zvážte a vytvorte príležitosti pre vaše dieťa, aby mohlo byť samostatné a aby sa vedelo svojou činnosťou stať plnhohodnotnou súčasťou domácnosti.

,,Pomôž mi, aby som to dokázal sám.“ Maria Montessori

 

O autorovi